Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   (*.PDF 108kB)

 


 
AKTYWNY SAMORZĄD 2022 - MODUŁ I

 

Obszar A 

 

Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu (*.PDF 491kB)

Załączniki wymagane do wniosku

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna   (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie – składają tylko te osoby które nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu 05-R    (*.DOC 45kB)

 

Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu (*.PDF 499kB)

Załączniki wymagane do wniosku

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna   (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie / Zapotrzebowanie    (*.DOC 33kB)
Załącznik nr 4 - Zaświadczenie lekarskie – składają tylko te osoby które nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu 05-R    (*.DOC 35kB)
 
 

 

Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu (*.PDF 491kB)

Załączniki wymagane do wniosku

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna   (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie     (*.DOC 35kB)

Obszar B

 

Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego    (*.PDF 513kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie – okulista - składają tylko te osoby które nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu 04-O   (*.DOC 42kB)

Załącznik nr 4 - Zaświadczenie lekarskie – okulista - dot. osób niewidomych     (*.DOC 45kB)

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie lekarskie - dot. wszystkich osób niepełnosprawnych, które ubiegają się o dofinansowanie z tytułu dysfunkcji obu kończyn górnych    (*.DOC 41kB)

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie lekarskie - okulista - dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia którzy ubiegają się o dofinansowanie z tytułu narządu wzroku     (*.DOC 42kB)

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 492kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)


Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 509kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie - okulista - dotyczy osób z umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności, którzy nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu O, a ubiegają się o dofinansowanie z tytułu narządu wzroku    (*.DOC 40kB)

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 505kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie - dotyczy osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności, a także osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia,  którzy nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu L, a ubiegają się o dofinansowanie z tytułu narządu słuchu    (*.DOC 39kB)

 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 491kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)


Obszar C

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 495kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie    (*.DOC 59kB)

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 494kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziome jakości

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 494kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 4 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys     (*.DOC 40kB)

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziome jakości

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 497kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie   (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 4 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys     (*.DOC 38kB)

Załącznik nr 5 - Wzór nr 12 - C4_K - Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy     (*.DOC 37kB)

 

Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 500kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie - dot. tych Wnioskodawców, którzy ubiegają się o zakup skutera o napędzie elektrycznym    (*.DOC 47kB)

Załącznik nr 4 - Zaświadczenie lekarskie - dot. tych Wnioskodawców, którzy ubiegają się o oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego    (*.DOC 52kB)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu     (*.PDF 500kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)


 
AKTYWNY SAMORZĄD 2022 - MODUŁ II
 
POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
 
Wniosek „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”   (*.PDF 517 kB)
 
Załączniki :
 
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
Klauzula informacyjna   (*.PDF 142 kB)
 
Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.PDF 226 kB)
 
 
Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”    (*.PDF 238 kB)

 


 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Wniosek o zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (*.PDF 372kB)

 


 

ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Wniosek o zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (*.PDF 460kB)

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zasadność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (*.PDF 96kB)

 


 

DODATEK WYCHOWAWCZY 500zł DLA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego (*.PDF, 276kB)

 


 

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

Wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych   (PDF 270KB)

Oświadczenie   (PDF 133KB)

 


 

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Zarządzenie Nr 19/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (*.PDF 142kB)     (DOCX 17KB)

w sprawie: ustalenia zasad dotyczących realizacji wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON na 2022 rok i terminu naboru wniosków

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Zasady dotyczące realizacji wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON (*.PDF 1.81MB)      (DOCX 46KB)

 

Wn-W – CZĘŚĆ I -  Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 PDF (269kB)  DOC (122kB)
Wn-W – CZĘŚĆ II - Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  PDF (197kB)  DOC (77kB)

Załącznik nr 1 do Zasad - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o  pomoc de minimis
PDF (163kB)
Załącznik nr 2 do Zasad - Oświadczenie pracodawcy o otrzymanej pomocy de minimis PDF (95kB) DOC (32kB)
Załącznik nr 3 do Zasad - Oświadczenie pracodawcy o VAT PDF (92kB) DOC (32kB)
Załącznik nr 4 do Zasad - Oświadczenie pracodawcy PDF (92kB)  DOC (33kB)
Załącznik nr 5 do Zasad - Oświadczenie poręczyciela o sytuacji majątkowej PDF (116kB) DOC (42kB)
Załącznik nr 6 do Zasad - Oświadczenie poręczyciela o sytuacji majątkowej PDF (116kB) DOC (42kB)
Załącznik nr 7 do Zasad - Oświadczenie wnioskodawcy o sytuacji majątkowej
PDF (110kB) DOC (38kB)
Załącznik nr 8 do Zasad - Oświadczenie współmałżonka poręczyciela PDF (146kB) DOC (31kB)

 

DOFINANSOWANIE DO OPROCENTOWANIA KREDYTU BANKOWEGO

 

Wniosek o dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego

(*.PDF, 371kB)  (*.DOC, 103kB) 

Załącznik nr 1

(*.PDF, 146kB) (*.DOC, 36kB) 

Załącznik nr 2

(*.PDF, 147kB) (*.DOC, 36kB) 

Załącznik nr 3

(*.PDF, 186kB)  (*.DOC, 45kB) 

Załącznik nr 4 -  Instrukcja wypełnienia tabeli

(*.PDF, 129kB) 

Załącznik nr 5

(*.PDF, 108kB)  (*.DOC, 35kB)

 


 

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 

Wniosek na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych  (PDF 441KB)

Załącznik nr 6 do wniosku   (PDF 20KB)

 


 

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

Wniosek na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych (*.PDF 432kB)

 


 

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Wniosek na dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się (*.PDF 431kB)

 


 

DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI i REKREACJI

Wniosek na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji    (*.PDF 439kB)

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie sportu  (*.PDF 155kB)

Zarządzenie zasady sport, kultura , rekreacja  (*.PDF 119kB)

Zasady sport kultura rekreacja 2023  (*.PDF 517kB)

 


 

PROGRAM "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" na 2022 rok 

 
Obszar B

Wniosek   (*.docx 54kB)

Oświadczenie dot. pomocy publicznej   (*.doc 30kB)

Wskaźniki ewaluacji   (*.doc 36kB)

 

Obszar C

Wniosek   (*.docx 55kB)

 

Obszar D

Wniosek   (*.docx 56kB)

Wykaz pojazdów   (*.doc 40kB)

Wskaźniki ewaluacji   (*.doc 40kB)

 

Obszar F

Wniosek   (*.docx 54kB)

 

Wykaz załączników do wniosku   (*.docx 17kB)

 

 

 

strzałka do góry