Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Aktualności

ZUS Informuje

Od stycznia 2023 r. można korzystać z mLegitymacji emeryta-rencisty

Od 1 stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty będą wydawane przez ZUS w formie elektronicznej. Będzie można z nich korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać Legitymacja emeryta-rencisty.

Dla emerytów i rencistów, którzy przed 1 stycznia 2023 r. otrzymali legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, ZUS wyda automatycznie legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu -  tradycyjnej i elektronicznej.

Elektroniczna legitymacja, czyli mLegitymacja, działa tak samo jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów.

Emeryci lub renciści, którzy będą chcieli otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek (formularz ERL).

Ważne! Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej mLegitymacja.  

Od dnia 1 stycznia 2023 roku zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych takie jak:

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

- środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej,

- dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu ul. Łączna 28 tel. (33) 4757500. Wobec powyższego, wszelkie kwestie związane z realizacją wyżej wymienionych zadań należy załatwiać w tym urzędzie.  


Od dnia 01.01.2023 Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy PCPR w Żywcu będzie czynny w poniedziałki i czwartki od 7:00 do 17:00 oraz wtorki, środy i piątki od 7:00 do 15:00.

 


aktualinosci20221230


W roku 2023 Powiat Żywiecki realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 1 979 208,00 zł

Całkowita wartość wynosi 1 979 208,00 zł


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Więcej szczegółów w zakładce „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Wnioski uczestnictwa w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 będą wydawane od dnia 2 stycznia 2023r. (komplet dokumentów do pobrania w sekretariacie PCPR oraz ze strony internetowej PCPR przejdź).

Wnioski niekompletne będą przyjmowane, ale dopiero ich uzupełnienie o wymagane dokumenty spowoduje rejestrację w bazie wniosków uprawnionych do otrzymania wsparcia.

Informujemy, iż od 01.01.2023 roku w naszym PCPR możliwe będzie elektroniczne składanie wniosków w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za pośrednictwem Systemu SOW - System Obsługi Wsparcia.

 

Wnioski przez internet - pełna treść

W dniu 13 grudnia 2022r. na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych została opublikowana  lista rekomendowanych wniosków poszczególnych województw w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Rekomendowana kwota dofinansowania realizacji Programu została obniżona o 34% w stosunku do kwoty zawnioskowanej przez Wojewodę Śląskiego. W sytuacji zaproponowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej niższej kwoty wsparcia w ramach Programu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zostało wezwane do przygotowania i złożenia aktualizacji wniosku na środki finansowe w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w terminie do 16 grudnia 2022r.

Po pozytywnej weryfikacji aktualizacji Wniosku, rozpoczną się przygotowania do zawarcia umowy między Urzędem Wojewódzkim w Katowicach a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu na realizację zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji Programu “Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2023 roku finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023r.:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych, powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

czytaj więcej

W dniu 23.12.2022r. (piątek)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu czynne będą do godziny 12.00.

Kryzys psychiczny

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Szczegóły Programy na stronie LINK

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program kolejnej edycji „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”. Zgodnie z warunkami Programu jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są 1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne). Zgodnie z obowiązującym terminarzem Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022r.

strzałka do góry