Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

 


  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   (PDF 108KB)        (DOCX 16KB)


 

logo PFRON

PROGRAM
 “WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”
                         NA 2022 ROK
                        

 

     Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji Programu “Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2022 roku finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r.:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych, powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Adresatami pomocy mogą być dla:

1)    obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)    obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3)    obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4)    obszaru D (likwidacja barier transportowych):

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5)    obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6)    obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7)    obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu w Powiecie Żywieckim nie może przekroczyć:

1) w przypadku obszaru A – do 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, nie więcej niż do kwoty 165 000,00 zł. na jeden projekt;

2) w przypadku obszaru B:

a) do 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu na likwidację barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, nie więcej niż do kwoty 150 000,00 zł.,

b) do 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w urzędach gminnych i powiatowych, nie więcej niż do kwoty 150 000,00 zł.

3)  w przypadku obszaru C – 45% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą
w ramach programu, nie więcej niż do kwoty 34 000,00 zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

4) w przypadku obszaru D:

a) do 85% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, gmin i powiatów , nie więcej niż do kwoty:

- 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

- 300.000,00 zł dla autobusów,

b) do 95% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej, nie więcej niż do kwoty:

- 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

- 300.000,00 zł dla autobusów,

c) w przypadku obszaru E – do 15% wartości wymaganego wkładu własnego wskazanego w umowie dofinansowania, nie więcej niż do kwoty 15 000,00 zł. na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

d) w przypadku obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,

e) w przypadku obszaru G – do 25% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

 

     Szczegółowe zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON w zakładce: Programy i zadania PFRON – programy realizowane obecnie.

 

Termin składania projektów w Powiecie Żywieckim ustala się
 od dnia 3 stycznia 2022r. do dnia 7 luty 2022r.

 

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu – przyjmowane będą w trybie ciągłym.

Druk wniosku dla podmiotów zainteresowanych udziałem w programie dostępny jest na stronie internetowej PCPR w Żywcu www.pcpr-zywiec.pl.

 

Monika Cebrat Kierownik PCPR w Żywcu

Obszar B

Wniosek   (*.docx 54kB)

Oświadczenie dot. pomocy publicznej   (*.doc 30kB)

Wskaźniki ewaluacji   (*.doc 36kB)

Obszar C

Wniosek   (*.docx 55kB)

Obszar D

Wniosek   (*.docx 56kB)

Wykaz pojazdów   (*.doc 40kB)

Wskaźniki ewaluacji   (*.doc 40kB)

Obszar F

Wniosek   (*.docx 54kB)

Wykaz załączników do wniosku   (*.docx 17kB)

 

strzałka do góry