Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

znaki strona www (1)

 

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

  


22.09.2022r.

     W okresie od 25 kwietnia 2022r. do 24 czerwca 2022r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli prowadzona była kontrola pn. „Usługi asystenta osobistego jako wsparcie osób niepełnosprawnych”. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował dostępność wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym identyfikację ich potrzeb, w szczególności w zakresie usług asystenta osoby niepełnosprawnej, realizację zadań wynikających z Programu, rozliczanie usług asystenckich oraz uzyskanie zakładanych efektów. Kontrolą został objęty okres realizacji Programu w ramach edycji 2019-2020 oraz edycji 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami kontroli, które opisane zostały w Wystąpieniu Pokontrolnym (P/22/033 – Usługi asystenta osobistego  jako wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych).

 

Wystąpienie pokontrolne (PDF 8.79MB)

  


07.07.2022r.

     Idea asystencji osobistej wywodzi się wprost z prawa do niezależnego życia rozumianego jako prawo osób z niepełnosprawnościami do sprawowania kontroli nad własnym życiem i podejmowania wszelkich decyzji, które ich dotyczą. Asystencja osobista pozwala na pełne włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie lokalnej społeczności, w tym umożliwia realizację podstawowych praw obywatelskich, takich jak dostęp do dóbr kultury czy udział w życiu publicznym.

W pierwszym półroczu realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ze wsparcia skorzystały łącznie 33 osoby, w tym 81,8% osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 18,2% osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wśród uczestników Programu w roku 2022 dominują kobiety (72,7%). Najmłodszy uczestnik ma 28 lat, najstarszy natomiast 99. Miejscem zamieszkania uczestników są następujące gminy: Żywiec, Lipowa, Radziechowy - Wieprz, Jeleśnia, Łękawica, Gilowice Koszarawa, Łodygowice, Ślemień oraz Świnna.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowany będzie do grudnia 2022.

 

Uczestnicy Programu „AOON – edycja 2022” według płci

 

Uczestnicy Programu „AOON – edycja 2022” według stopnia niepełnosprawności

 

Uczestnicy Programu „AOON – edycja 2022 według wieku

 

Uczestnicy Programu „AOON – edycja 2022” według miejsca zamieszkania

 


     

     W dniu 4 marca 2022r. Powiat Żywiecki podpisał ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim umowę dotyczącą wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2022 w ramach Programu wsparciem zostało objętych 27 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mieszkających na terenie Powiatu Żywieckiego.

 


 

   Zestawienie rekomendowanych kwot dofinansowania Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022   (PDF 122KB)

 


 

Program Asystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej - edycja 2022   (PDF 658KB)

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywu informuje, iż z powodu wyczerpania limitu miejsc nabór do Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2022 został zakończony.

 


 

W roku 2022 Powiat Żywiecki realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Kwota dofinansowania wynosi 818 091,00 zł

Całkowita wartość wynosi 818 091,00 zł

 


 

Cel

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

 Adresaci

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

 

 Kto może zostać asystentem?

 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczeni, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 

 Kto nie może zostać asystentem?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • Osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu);
 • Opiekunowie prawni,
 • Osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej.

 

 Na czym będą polegać usługi asystencji osobistej?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;
 • Załatwianiu spraw urzędowych;
 • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

 

 Kiedy asystent może świadczyć usługi?

 • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
 • Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

 

 Ważne

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.
 • Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

 

 Czas trwania programu

 • od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

 Uwaga:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział  w Programie.

 


 

     W dniu 30 grudnia 2021r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

 

W dniu 3 stycznia 2022r. Wojewoda Śląski przedstawił listę rekomendowanych gmin/powiatów z województwa śląskiego na środki finansowe z Programu w roku 2022r. Wniosek złożony przez Powiat Żywiecki znalazł się na liście „wniosków zakwalifikowanych” do realizacji w roku 2022. Rekomendowana kwota dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu wyniosła 818 091,00 zł, co pozwoli na udzielenie wsparcia w postaci usług asystencji osobistej dla 27 osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Żywieckiego.

 


 

     W dniu 11 października 2021r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o rozpoczęciu naboru  wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art.. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

 

Powiat Żywiecki realizuje zadanie publiczne w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” od roku 2020. Wprowadzenie usługi asystenckiej jako formy ogólnodostępnego wsparcia spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony środowiska osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym została podjęta decyzja o przystąpieniu – w ramach kontynuacji – do realizacji Programu również w ramach edycji 2022.

 

 

W razie pytań proszę dzwonić:

 

IWONA KŁÓSKA

 

TEL. 502 002 146

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

strzałka do góry