Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Aktualności

15.03.2021r.logo PCPR

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że ogłasza nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia  15 marca 2021r. do dnia 15 kwietnia 2021r.  

Aktualne zasady oraz  druk wniosku wraz z załącznikami  dostępny jest na stronie internetowej: www.pcpr-zywiec.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym -> Rehabilitacja zawodowa -> Stanowiska pracy oraz do pobrania w siedzibie PCPR w Żywcu.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w podanym terminie naboru, poprzez złożenie kompletnego wniosku w skrzynce przeznaczonej  na dokumenty znajdującej się na budynku PCPR lub przesłać pocztą tradycyjną  z zachowaniem terminu naboru. Wnioski złożone po terminie naboru nie będą uwzględnione.

 

logo PCPR

15.03.2021r.   AKTUALIZACJA

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, iż z powodu wyczerpania limitu środków nabór wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym OSÓB DOROSŁYCH w 2021 roku ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

 

24.02.2021r.

   Decyzją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 23.02.2021r. dofinansowaniem uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych postanowiono objąć osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16 – 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Na realizację zadanie przeznaczono w 2021 roku kwotę 130 000,00zł.

Dofinansowaniem postanowiono objąć także osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, niekorzystające z dofinansowania w ubiegłym roku. Na realizację zadania przeznaczono w 2021 roku kwotę 100 000,00zł.

Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2021 roku będą wydawane  od dnia 24 lutego 2021r. (druk wniosku do pobrania w sekretariacie PCPR oraz ze strony internetowej PCPR   --> Przejdź).

 

NABÓR WNIOSKÓW OD DNIA 3 MARCA 2021R.

 

Wnioski niekompletne będą przyjmowane, ale dopiero ich uzupełnienie o wymagane dokumenty spowoduje rejestrację w bazie wniosków uprawnionych do otrzymania dofinansowania.

Wnioski przyjmowane będą do czasu wyczerpania środków  z PFRON.

 

11.03.2021r.

     Ogłoszenie Starosty Żywieckiego o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Żywieckim na lata 2021 - 2025  --> Przejdź

 

logo MPiPS   PCPR

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2021

finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

10.03.2021r.   AKTUALIZACJA

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, iż z powodu wyczerpania limitu miejsc nabór do Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

 

08.03.2021r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Więcej szczegółów w zakładce „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”   --> Przejdź

 

logo PFRON24.02.2021r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
realizowany w Powiecie Żywieckim w 2021 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna
realizację programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

 

Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program realizowany jest w dwóch modułach:

- moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych

-> Program Aktywny Samorząd 2021 - moduł I

 

- moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym.

-> Program Aktywny Samorząd 2021 - moduł II

 

22.02.2021r.logo PFRON

    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o ponownym rozpoczęciu naboru osób do projektu "Model rehabilitacja kompleksowa".

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie organizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK).

 

Ulotka informacyjna   (*.DOCX 24kB)

Ulotka - plakat   (*.PDF 10MB)

 

10.02.2021r.logo PFRON

     Dbajmy o zdrowie, a w tym trudnym czasie pandemii i izolacji nie zapominajmy zadbać również o nasze zdrowie psychiczne. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i doświadczasz niepokojących objawów w zakresie zdrowia psychicznego lub odczuwasz pogorszenie samopoczucia, czujesz się osamotniony i pozbawiony dotychczasowych form wsparcia terapeutycznego – skorzystaj z pomocy.

Szczegóły na stronie internetowej PFRON   --> Przejdź

 

logo PCPR 04.02.2021r.

     Ogłoszenie Starosty Żywieckiego o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żywieckim na lata 2021 - 2023  --> Przejdź

 

logo PCPR 01.02.2021r.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje o powrocie do standardowych godzin urzędowania.

 

Godziny pracy:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Poniedziałek - Środa 7:00 - 15:00, Czwartek 7:00 - 17:00, Piątek 7:00 - 13:00

Punkt Interwencji Kryzysowej - Poniedziałek, Czwartek 7:00 - 18:30, Wtorek, Środa, Piątek 7:00 - 15:00

 

EFS kolor poziom rgb

29.01.2021r.   AKTUALIZACJA

         Wyniki konkursów są już dostępne w menu "Rodzina w Centrum"   --> Przejdź

 

21.01.2021r.   AKTUALIZACJA

     Na prośbę rodzin zastępczych PCPR w Żywcu przedłuża termin składania prac na: 

Konkurs muzyczny - „Mini lista przebojów”,

Konkurs plastyczny o tematyce Planeta przyszłości”  

do dnia 27.01.2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w dniu 29.01.2021 r.

 

08.01.2021r.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że w ramach realizacji projektu "Rodzina w Centrum", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 - Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój Usług Społecznych, w okresie ferii zimowych organizuje dwa konkursy:

 

  • Konkurs muzyczny - "Mini lista przebojów",
  • Konkurs plastyczny o tematyce "Planeta przyszłości"

 

Ogłoszenie   (*.PDF 47kB)

Regulamin konkursu "Mini lista przebojów"   (*.PDF 194kB)

Regulamin konkursu "Planeta przyszłości"   (*.PDF 201kB)

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych   (*.PDF 35kB)

 

21.01.2021r.Caritas logo

Szanowni Państwo,

     Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej od 2019 roku prowadzi na terenie Diecezji Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 33 oraz  w trzech Lokalnych Punktach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie, Żywcu oraz Kozach.

     W Ośrodku osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz osoby najbliższe otrzymują wszechstronną interdyscyplinarną pomoc zarówno prawną, psychologiczną, psychiatryczną, mediacyjną jak również materialną, której zadaniem jest zniwelowanie skutków przestępstwa.

Pomoc dla beneficjentów jest bezpłatna!!

 

Ulotka informacyjna   (*.PDF 186kB)

 

strzałka do góry