Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Aktualności

25.03.2021r.koronawirus

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYWCU ORAZ ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŻYWCU

 

23.03.2021r.logo PFRON

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że ogłasza nabór wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia  23 marca 2021r. do dnia 23 kwietnia 2021r.  

Aktualne zasady oraz  druk wniosku wraz z załącznikami  dostępny jest na stronie internetowej: www.pcpr-zywiec.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym -> Rehabilitacja zawodowa -> Dofinansowanie do oprocentowania kredytu oraz do pobrania w siedzibie PCPR w Żywcu.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w podanym terminie naboru w skrzynce przeznaczonej  na dokumenty znajdującej się na budynku PCPR lub przesłać pocztą tradycyjną  z zachowaniem terminu naboru. Wnioski złożone po terminie naboru nie będą uwzględnione.

 

22.03.2021r.logo PFRON

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że ogłasza nabór wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne dotyczące środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia  22 marca 2021r. do dnia 22 kwietnia 2021r.  

Aktualne zasady oraz  druk wniosku wraz z załącznikami  dostępny jest na stronie internetowej: www.pcpr-zywiec.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym -> Rehabilitacja zawodowa -> Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz do pobrania w siedzibie PCPR w Żywcu.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w podanym terminie naboru w skrzynce przeznaczonej  na dokumenty znajdującej się na budynku PCPR lub przesłać pocztą tradycyjną  z zachowaniem terminu naboru. Wnioski złożone po terminie naboru nie będą uwzględnione.

 

15.03.2021r.logo PCPR

    W poniedziałek 8 marca br. na sesji zdalnej Rada Powiatu Żywieckiego podjęła uchwałę dotyczącą określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz podziału środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacjo Osób Niepełnosprawnych zgodnie z opinią Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żywcu.

Łącznie Powiat Żywiecki otrzymał z PFRON 4 518 621,00 w tym na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach oraz w Żywcu 2 842 176,00zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości  1 676 445,00 złotych zostały przeznaczone na realizację zadań:

  1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
  2. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
  3. Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środki pomocnicze.
  4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się.
  5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Ponadto informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. Na zadania te przeznaczono kwotę w wysokości 130 000,00 złotych. Są to jednorazowe  środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,  zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością, oraz dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo rolniczej.

Uchwała Rady Powiatu w Żywcu nr XXIII/266/2021 z dnia 8 marca 2021r.     (*.PDF 323kB)

 

15.03.2021r.logo PCPR

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że ogłasza nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia  15 marca 2021r. do dnia 15 kwietnia 2021r.  

Aktualne zasady oraz  druk wniosku wraz z załącznikami  dostępny jest na stronie internetowej: www.pcpr-zywiec.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym -> Rehabilitacja zawodowa -> Stanowiska pracy oraz do pobrania w siedzibie PCPR w Żywcu.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w podanym terminie naboru, poprzez złożenie kompletnego wniosku w skrzynce przeznaczonej  na dokumenty znajdującej się na budynku PCPR lub przesłać pocztą tradycyjną  z zachowaniem terminu naboru. Wnioski złożone po terminie naboru nie będą uwzględnione.

 

logo PCPR

15.03.2021r.   AKTUALIZACJA

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, iż z powodu wyczerpania limitu środków nabór wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym OSÓB DOROSŁYCH w 2021 roku ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

 

24.02.2021r.

   Decyzją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 23.02.2021r. dofinansowaniem uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych postanowiono objąć osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16 – 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Na realizację zadanie przeznaczono w 2021 roku kwotę 130 000,00zł.

Dofinansowaniem postanowiono objąć także osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, niekorzystające z dofinansowania w ubiegłym roku. Na realizację zadania przeznaczono w 2021 roku kwotę 100 000,00zł.

Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2021 roku będą wydawane  od dnia 24 lutego 2021r. (druk wniosku do pobrania w sekretariacie PCPR oraz ze strony internetowej PCPR   --> Przejdź).

 

NABÓR WNIOSKÓW OD DNIA 3 MARCA 2021R.

 

Wnioski niekompletne będą przyjmowane, ale dopiero ich uzupełnienie o wymagane dokumenty spowoduje rejestrację w bazie wniosków uprawnionych do otrzymania dofinansowania.

Wnioski przyjmowane będą do czasu wyczerpania środków  z PFRON.

 

11.03.2021r.

     Ogłoszenie Starosty Żywieckiego o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Żywieckim na lata 2021 - 2025  --> Przejdź

 

logo MPiPS   PCPR

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2021

finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

10.03.2021r.   AKTUALIZACJA

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, iż z powodu wyczerpania limitu miejsc nabór do Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

 

08.03.2021r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Więcej szczegółów w zakładce „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”   --> Przejdź

 

logo PFRON24.02.2021r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
realizowany w Powiecie Żywieckim w 2021 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna
realizację programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

 

Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program realizowany jest w dwóch modułach:

- moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych

-> Program Aktywny Samorząd 2021 - moduł I

 

- moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym.

-> Program Aktywny Samorząd 2021 - moduł II

 

22.02.2021r.logo PFRON

    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o ponownym rozpoczęciu naboru osób do projektu "Model rehabilitacja kompleksowa".

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie organizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK).

 

Ulotka informacyjna   (*.DOCX 24kB)

Ulotka - plakat   (*.PDF 10MB)

 

10.02.2021r.logo PFRON

     Dbajmy o zdrowie, a w tym trudnym czasie pandemii i izolacji nie zapominajmy zadbać również o nasze zdrowie psychiczne. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i doświadczasz niepokojących objawów w zakresie zdrowia psychicznego lub odczuwasz pogorszenie samopoczucia, czujesz się osamotniony i pozbawiony dotychczasowych form wsparcia terapeutycznego – skorzystaj z pomocy.

Szczegóły na stronie internetowej PFRON   --> Przejdź

 

strzałka do góry