Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Aktualności

Informujemy, iż od 01.01.2023 roku w naszym PCPR możliwe będzie elektroniczne składanie wniosków w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za pośrednictwem Systemu SOW - System Obsługi Wsparcia.

 

Wnioski przez internet - pełna treść

W dniu 13 grudnia 2022r. na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych została opublikowana  lista rekomendowanych wniosków poszczególnych województw w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Rekomendowana kwota dofinansowania realizacji Programu została obniżona o 34% w stosunku do kwoty zawnioskowanej przez Wojewodę Śląskiego. W sytuacji zaproponowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej niższej kwoty wsparcia w ramach Programu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zostało wezwane do przygotowania i złożenia aktualizacji wniosku na środki finansowe w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w terminie do 16 grudnia 2022r.

Po pozytywnej weryfikacji aktualizacji Wniosku, rozpoczną się przygotowania do zawarcia umowy między Urzędem Wojewódzkim w Katowicach a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu na realizację zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji Programu “Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2023 roku finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023r.:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych, powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

czytaj więcej

W dniu 23.12.2022r. (piątek)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu czynne będą do godziny 12.00.

Kryzys psychiczny

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Szczegóły Programy na stronie LINK

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program kolejnej edycji „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”. Zgodnie z warunkami Programu jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są 1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne). Zgodnie z obowiązującym terminarzem Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022r.

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON na 2023r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że wnioski na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 przyjmowane będą od 1 – 30 listopada 2022r.

 


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ankieta diagnozująca „on-line”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zamierza przystąpić do realizacji kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Niezwykle istotnym jest dla nas przygotowanie oferty, która zaspokoi potrzeby wszystkich osób wymagających wsparcia w postaci usług asystencji osobistej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Powiatu Żywieckiego o wypełnienie krótkiej ankiety diagnozującej (wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 2 -3 minuty). Państwa pomoc pozwoli na precyzyjne rozpoznanie skali zapotrzebowania na usługi asystenckie wśród mieszkańców Powiatu Żywieckiego

ANKIETA DIAGNOZUJĄCA - POTENCJALNY ASYSTENT

ANKIETA DIAGNOZUJĄCA - UCZESTNIK

W dniu  31.10.2022r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu  czynne będą  od godz 7:00 do godz. 13:00


strzałka do góry