Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   (PDF 108KB)     (DOCX 16KB)


 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu
ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, pok. nr 12
34-300 Żywiec
tel. 33 861 70 49; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poniedziałek od godziny 7.oo do godziny 17.oo

Wtorek - Czwartek od godziny 7.oo do godziny 15.oo

Piątek od godziny 7.oo do godziny 13.ooWAŻNA INFORMACJA !!!

Dz. U. z dnia 31 marca 2020r. poz. 1842

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek dotyczy osób powyżej 16 roku życia, koniecznym załącznikiem do wniosku jest "Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności." wypełnianie przez lekarza prowadzącego leczenie osoby niepełnosprawnej. Wniosek można składać nie wcześniej niż 30 dni przed datą 16-tych urodzin. W przypadku osoby posiadającej poprzednie orzeczenie kolejny wniosek można składać również nie wcześniej niż 30 dni przed datą upływu ważności tego orzeczenia. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć dokumentację leczenia (kopie i oryginały do wglądu lub kopie prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem). W przypadku braku dokumentacji, lub jeżeli jest niekompletna, zostanie wysłane zawiadomienie o jej uzupełnienie, a tym samym procedura rozpatrzenia wniosku znacznie się wydłuża. Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony na posiedzeniu składu orzekającego. O terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawca zostanie poinformowany zawiadomieniem pisemnym wysłanym na adres zamieszczony we wniosku.

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do lat 16

Wniosek dotyczy dzieci poniżej 16 roku życia. Wniosek wypełnia i podpisuje rodzic lub przedstawiciel ustawowy (np. opiekun z wyroku sądu). Koniecznym załącznikiem do wniosku jest "Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności." wypełnianie przez lekarza prowadzącego leczenie dziecka. W przypadku dziecka posiadającego poprzednie orzeczenie kolejny wniosek można składać nie wcześniej niż 30 dni przed datą upływu ważności tego orzeczenia. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć dokumentację leczenia (kopie i oryginały do wglądu lub kopie prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem). W przypadku braku dokumentacji, lub jeżeli jest niekompletna, zostanie wysłane zawiadomienie o jej uzupełnienie, a tym samym procedura rozpatrzenia wniosku znacznie się wydłuża. Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony na posiedzeniu składu orzekającego. O terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawca zostanie poinformowany zawiadomieniem pisemnym wysłanym na adres zamieszczony we wniosku. 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Zaświadczenie dotyczy zarówno dzieci poniżej 16 roku życia oraz osób powyżej 16 roku życia - jest koniecznym załącznikiem do obu rodzajów wniosków. Wypełnianie jest przez lekarza prowadzącego leczenie. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia i musi być ważne w dniu składania wniosku. Powinno być wypełnione czytelnie w języku polskim i opisywać całościowo stan zdrowia osoby ubiegającej się o o rzeczenie.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek dotyczy osób powyżej 16 roku życia, konieczne załączniki to:

  • ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS lub Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (orzeczenie resortowe komisji MSWiA lub lekarza KRUS -  tylko wydane przed datą 1 stycznia 1998 r.),
  • aktualne zdjęcie osoby niepełnosprawnej.

Legitymacja jest podpisywana przez osobę niepełnosprawną w dniu odbioru w biurze Zespołu i laminowana na miejscu. Legitymacja jest bezpłatna.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia

Wniosek dotyczy osób poniżej 16 roku życia, koniecznym załącznikiem jest ważne orzeczenie o niepełnosprawności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Legitymacja jest podpisywana przez rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego w dniu odbioru w biurze Zespołu i laminowana na miejscu. Legitymacja jest bezpłatna.

strzałka do góry