Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

STOP WYKLUCZENIU - logo

 

PODSUMOWANIE REALIZACJ W ROKU 2012

PROJEKTU SYSTEMOWEGO FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZEGO PROJEKT pn. „STOP WYKLUCZENIU – Świadomi- Aktywni – Samodzielni”

Projekt systemowy „STOP WYKLUCZENIU - Aktywni Świadomi Samodzielni” skierowany jest usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z problemami w sprawach opiekuńczo wychowawczych lub dotyczących rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej. Osoby należące do wyżej wymienionych grup narażone są  w szczególny sposób na zjawisko wykluczenia społecznego. Podlegają również wielokrotnej defaworyzacji ze względu na niepełnosprawność, niskie wykształcenie i małe kompetencje społeczne.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu finansowany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% wkładu własnego pochodzi z budżetu powiatu, ze środków przeznaczonych na finansowanie kontynuacji nauki wychowanków pieczy zastępczej. Łączna pula środków na realizację Projektu w 2012r. wyniosła 375 778,00 zł.

Do Projektu realizowanego w 2012 roku zgłosiło się 65 osób, z czego 61 osób zostało wstępnie zakwalifikowanych. Czynnie uczestniczyły w Projekcie 52 osoby, w tym 33 kobiety i 19 mężczyzn. Uczestnikami Projektu było 38 osób niepełnosprawnych i 14 wychowanków pieczy zastępczej.

Projekt w swoich założeniach obejmuje działania związane z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną, co ma przyczynić się do zmniejszenia występowania zjawiska wykluczenia społecznego na terenie naszego powiatu.

            Aktywizacja społeczna uczestników naszego Projektu związana jest z nabyciem umiejętności i zwiększeniem potencjału społecznego. Realizujemy te założenia poprzez szeroki wachlarz poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia osobistych kompetencji życiowych i pełnienia ról społecznych, poprzez indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne i psychologiczne.

Aktywizacja zawodowa umożliwia nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W pierwszej kolejności obejmuje pracę z doradcą zawodowym i przygotowanie „Indywidualnego planu działania”, ukierunkowanego na rozbudzenie zainteresowań, wzmocnienie wiary we własne możliwości i poprawę umiejętności autoprezentacji, uzupełnione uczestnictwem w różnego rodzaju kursach i szkoleniach zawodowych.

Aktywizacja edukacyjna opierająca się na podniesieniu poziomu wykształcenia, obejmuje w głównej mierze przeprowadzenie analizy predyspozycji i potrzeb uczestników oraz sfinansowanie kosztów zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia.

Aktywizacja zdrowotna polegająca na zdiagnozowaniu lekarskim możliwości podjęcia zatrudnienia i wprowadzeniu działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia z zastosowaniem terapii psychologicznych, opłaceniem części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, zajęć z logopedą i ćwiczeń usprawniających psychoruchowo.

W praktyce wygląda to tak, że osoba z wymienionych grup, zgłasza się do pracownika socjalnego, który zapoznaje ją z warunkami programu. Po akceptacji warunków, osoba podpisuje oświadczenie o przystąpieniu do projektu. Pracownik socjalny przeprowadza z nią i z członkami jej rodziny wywiad środowiskowy oraz kilka rozmów w celu uzyskania informacji jakiego wsparcia oczekuje. Osoba w projekcie, czyli nasz Uczestnik projektu, aby sprecyzować swój plan rozwoju może skorzystać z porad doradcy zawodowego, konsultacji z psychologiem i pedagogiem oraz porad prawnych. Dodatkowo w zeszłym roku widzieliśmy konieczność zatrudnienia logopedy oraz tłumaczy języka migowego w związku z przystąpieniem do Projektu znacznej liczby osób z dysfunkcją słuchu i mowy.

Głównym zadaniem specjalistów jest praca w kierunku uaktywnienie działań Uczestnika projektu, tak aby on sam podjął decyzję w jakim zawodzie chciałby wykonywać pracę, jakie kursy doszkalające są mu potrzebne oraz jakie wzmocnienie dodatkowe jest niezbędne aby mógł właściwie funkcjonować w społeczeństwie. Przez cały okres uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik i członkowie jego rodziny (najbliższe otoczenie), mogą korzystać z porad czy terapii indywidualnej, z grupowych form rozwoju i wsparcia. Dodatkowo zaproponowaliśmy Uczestnikom zwrot kosztów, które w okresie udziału w projekcie ponoszą na swoją edukację.

Cieszy fakt, że wytyczne Projektu pozwalają na wielopłaszczyznowe wzmocnienie Uczestnika projektu, a przez to, umożliwiają pomoc jego całej rodzinie. Wydaje się, że takie kompleksowe oddziaływanie na całą rodzinę jest właściwym kierunkiem w drodze do niwelowania deficytów istniejących w rodzinie i pozwala na powstrzymanie zjawiska „dziedziczenia biedy”, bezrobocia i innych negatywnych skutków z tym związanych.

Do najczęściej wybieranych kursów przez naszych Uczestników należały:

 • kurs prawa jazdy kat. C;
 • kurs prawa jazdy kat. B;
 • kurs przedstawiciel handlowy+ kurs prawa jazdy kat. B;
 • kurs barmański I II stopnia;
 • kurs masażu rehabilitacyjnego, kurs rehabilitacji i masażu leczniczego;
 • kurs koparko-ładowarki;
 • kurs kosmetyczka dyplomowana wraz ze stylizacja paznokci lub odnową biologiczną;
 • kurs gospodarstwa domowego w tym nauka gotowania dla osoby głuchoniemej
 • kurs koncentracji uwagi,
 • kurs rysunku, kurs fotografii;
 • magazynier z uprawnieniami na wózek widłowy,
 • zaawansowany kurs obsługi komputerowej i grafiki komputerowej,
 • kucharz małej gastronomii z elementami cateringu.

            Z roku na rok rośnie zainteresowanie udziałem w naszym Projekcie, świadczy o tym zwiększająca się ilość osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie oraz fakt, że już na początku marca tworzone są listy rezerwowe. Uczestnicy po zakończeniu udziału w projekcie doceniają możliwość swobodnego wyboru kursów i szkoleń oraz indywidualnego podejścia do ich potrzeb w zakresie rozwoju społecznego, zawodowego i podniesienia poziomu wykształcenia.

strzałka do góry