Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Spis treści

 

EFS kolor poziom rgb 

 29.09.2022r.

Trwałość projektu "Rodzina w Centrum"

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że posiada w dyspozycji 41 miejsc świadczenia usług społecznych, w tym:  rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe), rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka, kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe), specjalistów psychologów, pedagoga, mediatorów, interwentów kryzysowych udzielających konsultacji indywidualnych i grupowych, prowadzących wsparcie w zakresie grup samopomocowych i grup szkoła dla rodziców.

Osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczeń usług społecznych proszone są o kontakt z  pracownikami Działu pieczy zastępczej - PCPR w Żywcu, pod nr tel. 33/861 94 19, 33/861 93 36 wew. 3 lub 6, w godzinach od 9:00 do 14:00

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że posiada w dyspozycji 16 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym prowadzi: konsultacje i poradnictwo specjalistycznego w zakresie psychologicznym, pedagogicznym, terapii i mediacji, usługi dla rodzin z dziećmi, organizuje grupę samopomocową dla rodziców zastępczych i grupę szkoła dla rodziców i wychowawców, skupia kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe), kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe), którzy ukończyli szkolenie i uzyskali zaświadczenie kwalifikacyjne od organizatora pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczeń usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej proszone są o kontakt z  pracownikami Działu pieczy zastępczej - PCPR w Żywcu, pod nr tel. 33/861 94 19, 33/861 93 36 wew. 3 lub 6, w godzinach od 9:00 do 14:00

 

 


"Rodzina w Centrum"

 

Projekt „Rodzina w Centrum” obejmuje systemowe wsparcie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i jego rodziny pochodzenia. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2022r. na terenie powiatu żywieckiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej wspierające proces jej deinstytucjonalizacji. Wsparcie projektowe zostanie indywidualnie dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb 50 rodzin/osób, w tym: sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na rodziców zastępczych, usamodzielnianych wychowanków oraz rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy. Projekt zakłada tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz kompleksowe wsparcie i rozwój pracy z rodziną, zintensyfikowane współpracą ze środowiskiem lokalnym.

Planowane efekty działań projektowych przyczynią się do zminimalizowania skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz ich rodzin pochodzenia.

Wartość projektu: 1 766 947,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 501 905,46 PLN

 

 


 


 

     Wyniki konkursu - "Planeta przyszłości"

 

     Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani Moniki Cebrat – Kierownika PCPR, działając w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu plastycznego z wykorzystaniem materiałów wtórnych „Planeta przyszłości”, zdecydowała o przyznaniu nagród autorom następujących prac:

I. Kategoria: dzieci od 6-10 lat

1 miejsce Oskar M. z Łodygowic

2 miejsce Paulina Ł. z Żywca

 

II. Kategoria: młodzież od 11 do 18 lat

1 miejsce Wioleta W. z Lipowej

2 miejsce równorzędnie Martyna F. z Żywca i Rafał Ł. z Wieprza

3 miejsce równorzędnie Maja P. z Łodygowic i Tomek T. z Łodygowic

W związku z  tym, że nadesłane prace wykonane zostały wykonane z wielkim zaangażowanie, pomysłowością, starannością i oryginalnością, Komisja postanowiła dodatkowo wyróżnić i nagrodzić pracę :

Sandry Sz. , Magdaleny Sz. , Kacpra M., Martyny K., Marty M., Jacek F.

 

1 miejsce - I kategoria                                                                                   2 miejsce - I kategoria

1 miejsce   I kategoria                2 miejsce   I kategoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 miejsce - II kategoria                                                                                   2 miejsce - II kategoria

1 miejsce   II kategoria  2 miejsce   II kategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 miejsce - II kategoria

  3 miejsce   II kategoria

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnione prace

prace wyróżnione

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Wyniki konkursu - "Mini lista przebojów"

 

     Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani Moniki Cebrat – kierownika PCPR, działając w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu muzycznego „Mini lista przebojów”, zdecydowała o przyznaniu nagród autorom następujących występów:

1 miejsce Marta M. z Lalik

2 miejsce Rafał F. z Żywca

3 miejsce Patrycja W. z Łodygowic

W związku, z tym że przesłane występy   zostały wykonane  z wielkim zaangażowaniem oraz oryginalnością i nieszablonowym podejściem  do ich wykonania, Komisja postanowiła dodatkowo wyróżnić i nagrodzić:

Sandrę S., Kacpra M., Magdalenę S.  

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Dzieciom  gratulujemy i  życzymy powodzenia
w dalszym rozwijaniu swoich pasji i uzdolnień.

 


 

Wizyta w Teatrze "Banialuka" w Bielsku - Białej

 

Teatr Banialuka

 

image000000004

 

image000001001

 


Wyniki konkursu - "Dzień z życia w pandemii"

 

     Wyniki konkursu - "Dzień z życia w pandemii" organizowanego w ramach projektu pt.: „Rodzina w Centrum”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój Usług Społecznych. 

     Komisja konkursowa działając w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu multimedialnego pt. „Dzień z życia w pandemii” zdecydowała o przyznaniu nagród autorom następujących prac:

  

1 miejsce Anna H. z Milówki

2 miejsce Paulina Ł. z Żywca

3 miejsce Wioleta W. z Lipowej

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Oficjalne rozdanie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 13.06.2021 r. w teatrze Banialuka w Bielsku – Białej.

Uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane prace i życzymy dalszych sukcesów.

 


 

"Dzień z życia w pandemii" - rozdanie nagród w Teatrze "Banialuka" w Bielsku -
Białej

 

 Resized 20210613 174800

 

Resized 20210613 174702

 

20210613 145146

 

Resized 20210613 174645

 


 

21.06.2021r. - Audycja w radio ESKA

 

     W ramach działań promocyjnych wyemitowany został w dniu 21 czerwca 2021r. wywiad z kierownikiem projektu Panią Moniką Cebrat na temat działań projektowych związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych pt. „Rodzina w Centrum”. Emisja wywiadu odbyła się o godzinie 22:45 w ramach magazynu - Eska Beskidy News i trwała 13.49 min.

Link do audycji (MP3 25MB)

 


 

17.08.2021r. - I wycieczka do Wrocławia

 

12


 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz galerię zdjęć (ZIP 3.68MB)

 


 

19.08.2021r. - Wycieczka do Energylandii w Zatorze

 

1

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Pobierz galerię zdjęć (ZIP 1.45MB)

 

 


 

24.08.2021r. - II wycieczka do Wrocławia

 

 

 

 

Pobierz galerię zdjęć (ZIP 7.8MB)

 


 

26.08.2021r. - Wycieczka do Białki Tatrzańskiej

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2

 

 

Pobierz galerię zdjęć (RAR 2.24MB)

 

Sprawozdanie z wyjazdu (PDF 133KB)

 


 

27.05 - 03.09.21 Cykl 8 szkoleń dla kandydatow na RZ

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

Pobierz galerię zdjęć (RAR 1.45MB)

 

Sprawozdanie ze szkoleń (PDF 103KB)

 

 


 

Wyniki ankiety ewaluacyjnej dotyczącej projektu „Rodzina w Centrum”


realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój Usług Społecznych.

 

     W ramach projektu „Rodzina w Centrum” zrealizowano ankietę ewaluacyjną mającą na celu zebranie opinii uczestników projektu na jego temat. Badanie zostało przeprowadzone po pierwszej połowie okresu trwania projektu. Kwestionariusz z pytaniami został rozdany uczestnikom podczas wyjazdów integracyjnych, organizowanych w miesiącu sierpniu 2021r., w dniach:  17, 19, 24 i 26. W każdym wyjeździe uczestniczyły inne osoby, zarówno uczestnicy projektu jak i osoby zaliczane do najbliższego otoczenia. Ankietę wypełniali zarówno dorośli, jak i dzieci, którym w razie potrzeby  pomagali ich opiekunowie.

     Ankietę wypełniły 123 osoby, w różnym przekroju wiekowym. Największy odsetek uczestników stanowiły osoby w wieku 26 lat i więcej (33%), niewiele mniej liczną grupę stanowiły osoby od 11 do 15 roku życia (28%), osoby do 10 roku życia stanowiły 22% badanych, zaś najmniejszy odsetek tworzyły osoby w wieku od 16 do 20 roku życia (18%). W badanej próbie nie pojawiły się osoby w wieku od 21 do 25 roku życia. Uczestnicy projektu są zróżnicowani również względem płci. Wśród respondentów 51% stanowią kobiety, a 41% mężczyźni. Pozostałe 8% badanych nie odpowiedziało na pytanie dotyczące płci.

     Poniżej znajduje się wykres przedstawiający procentowy rozkład działań podejmowanych w ramach projektu, które uczestnicy uważają za najbardziej użyteczne. Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Warto zaznaczyć, że nie wszyscy uczestnicy projektu brali udział we wszystkich formach wsparcia. Należy wziąć to pod uwagę przy analizie wyników, ponieważ występuje tendencja do większego poparcia tych działań,
w których respondenci bezpośrednio uczestniczą.

 

Wykres 1 Odpowiedzi na pytanie 1: Jakie działania podejmowane do tej pory w ramach projektu uważa Pan/Pani za najbardziej użyteczne?

 

tabela nr 1 

     W odpowiedzi na pytanie padły aż 364 propozycje, wśród których największy udział procentowy, bo aż 32% dotyczył wyjazdów integracyjnych i wycieczek. Nieco mniej, bo 21% odpowiedzi wskazało na wyjazd wakacyjny i kolonię. Następnie uczestnicy projektu za najbardziej użyteczne działania uznali korepetycje (13%), możliwość skorzystania z konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym (9%), warsztaty i szkolenia (8%), rehabilitacje (7%), wsparcie specjalistyczne oraz sfinansowanie wizyt u lekarzy specjalistów (po 5%) oraz inne (1%).

     Pytanie drugie dotyczyło tego w jakim stopniu uczestnicy są zadowoleni z udziału
w projekcie. Respondenci mogli zaznaczyć odpowiedź na pięciostopniowej skali, gdzie
1 oznacza „bardzo jestem niezadowolony”, 2 – „nie jestem zadowolony”, 3 – „nie ma to dla mnie znaczenia”, 4 – „jestem zadowolony” oraz 5 – „bardzo jestem zadowolony”. Padły 122 odpowiedzi. Można powiedzieć, że w zdecydowanej większości, bo aż 97,54% uczestników projektu wysoko określa swój poziom zadowolenia z udziału w projekcie, zaznaczając
w 83,61% przypadków wskazanie „bardzo jestem zadowolony/a i w 13,93%  przypadków
„ jestem zadowolony/a” z udziału w projekcie.

 

Wykres 2 Odpowiedzi na pytanie 2: W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z udziału w projekcie?

 

tabela nr 2

 

     Kolejne pytanie należało do otwartych i dotyczyło tego jakie nowe działania chcieliby uczestnicy, aby zostały podjęte w najbliższym czasie w ramach projektu. Nie wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi, ale wśród tych, którzy to zrobili można było wyróżnić 141 propozycji działań. Część z nich powtarzała się, dlatego odpowiedzi podobne zostały przypisane do jednej kategorii. Najwięcej pomysłów dotyczyło wszelkiego rodzaju wycieczek
i wyjazdów, w tym wyjazdów kilkudniowych (29%). Wśród propozycji miejsc wycieczek wskazano baseny termalne, wyjścia w góry, Zakopane, Kraków, Legendia, Go Jump, muzeum, kino i teatr. Dużą część proponowanych działań stanowiły wyjścia na basen (17%) oraz organizacja zajęć sportowych (13%) (np. nauka pływania, jazda na nartach i łyżwach, gimnastyka, sporty walki, żeglarstwo, siłownia  itp.). Nieco mniej głosów dotyczyło spotkań
i wyjazdów integracyjnych (11%), kuligów w zimie (7%), wspólnych ognisk (4%) oraz korepetycji (5%). Mniej licznie pojawiły się propozycje organizacji zajęć muzycznych (4%) (taniec, śpiew, nauka gry na instrumentach) i plastycznych (np. ceramika, malarstwo) (3%). Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły sfinansowania kursu na prawo jazdy oraz zajęć dodatkowych (na które już dana osoba uczęszcza),  pomocy prawnika, organizacji konkursów, możliwości skorzystania z darmowego fryzjera, rehabilitacji ogólnorozwojowej, jazdy konno, grup wsparcia oraz dostępu do Internetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Następne pytanie otwarte dotyczyło tego jakie działania można byłoby podjąć
w ramach projektu w razie ewentualnego zwiększenia restrykcji covidowych. Pojawiło się 48 pomysłów. Najwięcej z nich – 42% dotyczyło kontaktu online w postaci zajęć tematycznych, wspólnych rozmów itp., 29% osób zaproponowało przeprowadzenie różnorodnych konkursów, zaś 25% odpowiedzi dotyczyło zadbania o bezpieczeństwo (dezynfekcja rąk, noszenie maseczek, przebywanie w dużej przestrzeni, mierzenie temperatury itp.). 10% odpowiedzi dotyczyło voucherów, które można wykorzystać indywidualnie na dostępne
w czasie pandemii atrakcje. Znacznie rzadziej pojawiały się propozycje organizowania korepetycji, sfinansowania wizyt u lekarzy, szkoleń online oraz zorganizowanie sprzętu informatycznego.

     W ostatnim pytaniu otwartym poproszono o wszelkie uwagi (rady, propozycje, skargi), jakie uczestnicy projektu chcieliby przekazać organizatorom. Większość z nich nie miała uwag, pojawiły się tylko dwie wypowiedzi: „Więcej czasu na podjęcie decyzji.” i „Więcej sprawiedliwości w dzieleniu na wycieczki”.

    Po przeanalizowaniu wyników ankiety ewaluacyjnej można sformułować kilka wniosków:

  1. Za najbardziej użyteczne działania podejmowane w ramach projektu respondenci uważają wyjazdy i wycieczki integracyjne oraz wyjazd wakacyjny i kolonię.
  2. Uczestnicy w większości (98%) są zadowoleniu z udziału w projekcie.
  3. Respondenci chcieliby w dalszej części kontynuować udział w wyjazdach i wycieczek integracyjnych. Dodatkowo podobałyby się im wyjścia na basen oraz zorganizowane zajęcia sportowe.
  4. W przypadku zwiększenia obostrzeń z powodu COVID-19, respondenci proponują kontakt online w postaci zajęć tematycznych i wspólnych rozmów oraz organizację konkursów. Przeprowadzone badanie potwierdza dużą świadomość ankietowanych na temat potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedniego zabezpieczenia i zachowania dystansu, a także korzystania ze środków ochrony osobistej w okresie nasilenia zachorowań.

    

     Wyniki badania ankietowego pozwolą realizatorom projektu „Rodzina w Centrum” na wprowadzenie odpowiednich form wsparcia, tak aby w jak najbardziej atrakcyjny sposób odpowiedzieć na potrzeby, możliwości i zainteresowania naszych uczestników, a także odpowiednio i z wyprzedzeniem wdrożyć działania umożliwiające realizacje projektu w okresie obostrzeń pandemicznych.

 


 

31.01.2022r. - Konkurs "Rodzina w Centrum - Kronika wspomnień"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu w ramach realizacji projektu pt. Rodzina w Centrum dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2–Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój Usług Społecznych informuje, że ogłasza Konkurs dla uczestników projektu pod nazwą: „Rodzina w Centrum – Kronika wspomnień”.

 

Informacja o Konkursie (PDF 167KB)

Informacja o Konkursie dostępna cyfrowo (DOCX 64KB)

 

Regulamin Konkursu (PDF 959KB)

Regulamin Konkursu dostępny cyfrowo (DOCX 118KB)

 

 


 

19.04.2022r. - Spotkanie z leśnikami z Nadleśnictwa Jeleśnia

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu w dniu 19 kwietnia 2022r. w ramach projektu „Rodzina w Centrum” zorganizowało rodzinne spotkanie z leśnikami z Nadleśnictwa Jeleśnia.

Celem spotkania było zapoznanie dorosłych i dzieci ze specyfiką życia lasu i mieszkających w nim zwierząt oraz integracja rodzin zastępczych.

Rodziny przybyły na wyznaczoną godzinę spotkania w Pewli Małej na ulicę Kiełbasów własnymi środkami transportu. Po krótkim przywitaniu wyruszyliśmy na ścieżkę edukacyjną, położoną w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Gawroniec”.

W trakcie wspólnej wędrówki mogliśmy dowiedzieć się jak należy zachowywać się w lesie, jakie zwierzęta mieszkają w naszych lasach, jakie rośliny można zobaczyć. Leśnicy opowiedzieli o roli lasu i swojej pracy. Chętnie odpowiadali na zadawane przez dzieci pytania.

Podczas spaceru odwiedziliśmy również drewnianą kaplicę w Kiełbasowie, w której modlił się kardynał Karol Wojtyła.

Po spacerze, przed domkiem myśliwskim, rozpalono ognisko, przy którym rodziny mogły się poczęstować kiełbaską oraz ciepłymi napojami.

Na zakończenie spotkania leśnicy rozdali dzieciom pamiątkowe upominki.

Czas wolny spędzony na świeżym powietrzu, wśród śpiewu ptaków i szumu drzew, był doskonałym sposobem na integrację grupy, jak i wspólne, luźne rozmowy.

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

30.05.2022r. - Wyniki konkursu - "Rodzina w Centrum - Kronika wspomnień"

 

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani Agaty Lach – Zastępcy Kierownika PCPR w Żywcu, działając w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu „Rodzina w Centrum – Kronika wspomnień” zdecydowała o przyznaniu nagród autorom następujących prac:

 

I miejsce – Wiola i Kacper z rodziną

II miejsce – Julia, Dominik, Angelika, Maja i Agata z rodziną

III miejsce – Anna i Alicja z rodziną

 

 

Ponadto Komisja postanowiła przyznać trzy wyróżnienia następującym rodzinom:

 

I wyróżnienie – Magda, Sandra, Marta i Kacper z rodziną

II wyróżnienie – Ksawery i Ines z rodziną

III wyróżnienie – Emilia, Zuzanna, Wiktoria, Jakub, Kacper, Hubert i Patryk z rodziną

 

 kronika wspomnien

 

 


 

19.06.2022r. - Piknik integracyjny rodzicielstwa zastępczego

 EFS kolor poziom rgb

30.06.2022r.

 

     Pragniemy Państwu podziękować za ufundowanie nagród i pomoc w przygotowaniu Pikniku Integracyjnego Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w dniu 19 czerwca 2022r. w Amfiteatrze Pod Grojcem. Piknik został zrealizowanego przez Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Żywcu, w ramach projektu Rodzina w Centrum, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dziękujemy, że byliście z nami!

 

Starostwo Powiatowe w Żywcu
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu
Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu w Żywcu
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Bielsku-Białej
Honorowi Dawcy Krwi przy Urzędzie Miejskim w Żywcu
Fundacja Edukacji i Bezpieczeństwa  "SALUS"
Beskidzki Automobilklub
Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Best line S.C.
Kolej linowa Szyndzielnia Bielsko-Biała
Studio Larissa
Figloraj "Baby Center"
Rodzinny Park Rozrywki Energylandia
Park  Dinozaurów Dinolandia
Salon jubilerski Taxor
Pan Deseczka.- Jan Kastelik
Śląski Rynek Hurtowy Obroki

 

PLAKAT SPONSORZY 2 1

 

 

Zobacz relację wideo z Pikniku

 

Pobierz galerię zdjęć (ZIP 97MB)

 

 


 

Zarządzenie Kierownika PCPR w sprawie ustalenia regulaminu Pikniku (PDF 220KB)

Zarządzenie Kierownika PCPR w sprawie ustalenia regulaminu Pikniku - wersja dostępna cyfrowo (DOCX 241KB)

 

Regulamin Pikniku (PDF 187KB)

Regulamin Pikniku - wersja dostępna cyfrowo (DOCX 76KB)

 

Zaproszenie na Piknik (PDF 422KB)

 

Plakat - Sponsorzy Pikniku (PDF 417KB)

 


 

26.06 - 03.07.2022r. - Wyjazd wakacyjny do Kątów Rybackich

 

 

29.06.2022r. - Wycieczka do Krynicy Morskiej

 

 


 

27.07.2022r. - Wyjazd do Parku Wodnego Tychy

 

strzałka do góry