Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

powiat logo

20.03.2023

PYTANIA DO MIESZKAŃCÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO
w ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu przygotowuje dane źródłowe niezbędne o opracowania Raportu Diagnostycznego w ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim. Aby Raport odzwierciedlał stan rzeczywisty w obszarze problemów społecznych niezbędny jest głos mieszkańców Powiatu Żywieckiego. Będziemy wdzięczni za udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy kliknąć w link.

 


12.10.2022r.powiat logo

ROZPOCZĘTO PRACE NAD OPRACOWANIEM RAPORTU DIAGNOSTYCZNEGO W RAMACH PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM NA LATA 2022-2030

 

  

   W dniu 26 września 2022r. odbyło się spotkanie z członkami Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022-2030 podczas którego omówiono podstawowe elementy Raportu Diagnostycznego.

   Bazowym elementem Raportu są dane źródłowe pozyskane od kluczowych instytucji i organizacji działających na terenie Powiatu Żywieckiego. Eksperci z Zespołu ds. opracowania SRPS zaopiniowali wykaz kryteriów analizy strategicznej niezbędnych do zebrania kompletnych i aktualnych danych źródłowych. Umożliwiło to przygotowanie kwestionariuszy, które rozesłane zostaną do interesariuszy z terenu Powiatu Żywieckiego.

 

 


22.09.2022r.powiat logo

Zaplanowano spotkanie Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022-2030

           

     Spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zostało zaplanowane w dniu 26 września 2022r. o godzinie 10.00 w formie on-line.

Podczas spotkania omówione zostaną przede wszystkim kluczowe kryteria analizy strategicznej niezbędne do opracowania diagnozy problemów społecznych w Powiecie Żywieckim.

 

Agenda spotkania zawierająca szczegółowy plan spotkania (PDF 333KB)

Agenda spotkania zawierająca szczegółowy plan spotkania (DOCX 15KB)

 

 


15.07.2022r.powiat logo

Opracowano harmonogram oraz regulamin prac Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022-2030

 

Na mocy Zarządzenia nr 17/22 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z dnia 14 lipca 2022r. został przyjęty regulamin prac Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022-2030. Natomiast Zarządzeniem nr 18/22 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z dnia 14 lipca 2022r. został przyjęty harmonogram prac nad Strategią.  

Pierwsze posiedzenie Zespołów Tematycznych zostało zaplanowane na wrzesień br. Podczas spotkania omówione zostaną kluczowe kryteria niezbędne do przeprowadzenia szczegółowej analizy obszarów tematycznych pod kątem diagnozy strategicznej i zasobów instytucjonalnych w Powiecie Żywieckim.

 

Zarządzenie nr 17/22 Kierownika PCPR w Żywcu z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie: przyjęcia regulaminu prac Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022 - 2030   (PDF 1.39MB)

 

Zarządzenie nr 17/22 Kierownika PCPR w Żywcu z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie: przyjęcia regulaminu prac Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022 - 2030   (DOCX 14KB)

 

Zarządzenie nr 18/22 Kierownika PCPR w Żywcu z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie: przyjęcia harmonogramu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022 - 2030   (PDF 1.13MB)

 

Zarządzenie nr 18/22 Kierownika PCPR w Żywcu z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie: przyjęcia harmonogramu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022 - 2030   (DOCX 14KB)

 

 


06.04.2022r.powiat logo

Został Powołany Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022-2030

 

Na mocy Zarządzenia nr 12/22 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z dnia 5 kwietnia 2022r. został powołany Zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022-2030.

Nad przygotowaniem przedmiotowego dokumentu czuwać będą eksperci reprezentujący instytucje i organizacje prowadzące działalność na terenie Powiatu Żywieckiego oraz na rzecz jego mieszkańców.

W ramach utworzonych trzech podzespołów tematycznych przeanalizowana zostanie aktualna sytuacja w kluczowych obszarach problemowych, umożliwiająca sporządzenie – w ramach pierwszego etapu prac – diagnozy problemów i potrzeb społecznych, a następnie – w ramach drugiego etapu prac – przygotowanie założeń, wizji, misji, celów strategicznych oraz działań/zadań wraz z programami pomocowymi.

 

Zarządzenie nr 12/2022 Kierownika PCPR w Żywcu z dnia 5 kwietnia 2022r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022 - 2030   (PDF 1.25MB)

 

Zarządzenie nr 12/2022 Kierownika PCPR w Żywcu z dnia 5 kwietnia 2022r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022 - 2030   (DOCX 16KB)

 

 powiat logo

Powiat Żywiecki przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2030.

 

 

Na mocy Uchwały nr 1092/22/VI Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2022 roku realizację zadania polegającego na opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022 – 2030 powierzono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

Z uwagi na to, że problemy społeczne są wielowymiarowe, wzajemnie ze sobą powiązane, a osoby zagrożone marginalizacją społeczną najczęściej borykają się z kilkoma problemami jednocześnie, wypracowanie formuły rozwiązywania problemów społecznych wymaga połączenia doświadczeń i kompetencji przedstawicieli różnych profesji. W związku z tym postanowiono, że prace nad nową strategią będą prowadzone przez specjalnie powołane do realizacji tego zadania, zespoły interdyscyplinarne.

 

Uchwała Nr 1092/22/VI Zarządu Powiatu w Żywcu z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim na lata 2022 - 2030

 

 

strzałka do góry