Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Samodzielnosc Aktywnosc Mobilnosc mieszkanie dla absolwenta

 

Program: „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

- Mieszkanie dla absolwenta

 

Celem programu Mieszkanie dla absolwenta jest wsparcie rozpoczynających niezależne życie absolwentów z niepełnosprawnością, kończących naukę we wszystkich typach szkół, poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań. Program ten ma jednocześnie motywować do aktywności na rynku pracy.

 

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, spełniająca poniższe warunki:
• posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• ma status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
• ma pełną zdolność do czynności prawnych;
• złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
• złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 


Dodatkowe warunki związane z umową najmu nieruchomości:
• beneficjent musi faktycznie mieszkać w wynajmowanym lokalu;
• na każdego najemcę (może być jeden lub kilku) nie może przypadać mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej;
• umowa najmu musi zostać sporządzona na piśmie, a beneficjent musi być wskazany w niej jako najemca lub jeden z najemców;
• w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony powinna być podana wysokość czynszu oraz innych opłat, jeśli występują;
• czynsz powinien być wnoszony przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy.

 

Dofinansowanie wynajmu mieszkań udzielane jest maksymalnie na okres 36 miesięcy i dotyczy wszystkich kosztów ponoszonych przez beneficjenta wymienionych w umowie najmu i wynosi:

  • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu
  • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu
  • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:

  • lokalizacji przedmiotu dofinansowania
  • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztów odtworzenia
  • sposobu poruszania się beneficjenta ( przy pomocy wózka inwalidzkiego, bez pomocy wózka inwalidzkiego).

 

W okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem beneficjent nie jest zobowiązany do informowania realizatora programu o zmianie lub utracie zatrudnienia.

W okresie od 13 do 36 miesiąca warunkiem udzielenia dofinansowania jest złożenie oświadczenia o zatrudnieniu beneficjenta.

 

Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie droga elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

 

Załączniki do wniosku:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;
  2. kopia dokumentu potwierdzającego status absolwenta;
  3. oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  4. oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 

Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta

 

 

strzałka do góry