Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

logo PFRON

 

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON 

REALIZOWANY W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2022 ROKU

 

MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

 

TABELA (PDF 198KB)

 

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON
REALIZOWANY W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2022 ROKU

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

Obszary programu, które będą realizowane w 2021 roku

Max kwota dofinansowania

Wymagany wkład własny wnioskodawcy

Adresaci programu

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1

pomoc w zakupie
i montażu  oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu 
( dofinansowanie lub refundacja )  

10 000,00 zł.
z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej  maksymalnie
6 000,00 zł.

15 % ceny brutto zakupu/usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub
w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcję narządu ruchu,

Zadanie 2

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

(dofinansowanie lub refundacja)

Prawo jazdy kategorii B:

- koszty kursu egzaminów – 2 100,00 zł.,

-w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem
( przyjazd na kurs i powrót z kursu) w okresie trwania kursu – 800,00 zł.

 

Prawo jazdy różnych kategorii innych niż B:

- koszty kursu egzaminów – 3 500,00 zł.,

-w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem
( przyjazd na kurs i powrót z kursu) w okresie trwania kursu – 800,00 zł.

25 % ceny brutto
zakupu/ usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-wiek aktywności zawodowej,

-dysfunkcję narządu ruchu

Zadanie 3

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

(dofinansowanie lub refundacja)

Prawo jazdy kategorii B:

- koszty kursu egzaminów – 2 100,00 zł.,

-w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem
( przyjazd na kurs i powrót z kursu) w okresie trwania kursu – 800,00 zł.

 

Prawo jazdy różnych kategorii innych niż B:

- koszty kursu egzaminów – 3 500,00 zł.,

-w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem
( przyjazd na kurs i powrót z kursu) w okresie trwania kursu – 800,00 zł.

- koszty usług tłumacza migowego- 500,00zł.

 

25 % ceny brutto
zakupu/ usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-wiek aktywności zawodowej,

-dysfunkcję narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4

pomoc w zakupie
i montażu  oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
( dofinansowanie)  

4 000,00 zł.

15 % ceny brutto zakupu/usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcję narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
( dofinansowanie)

24 000,00 zł. - dla osoby niewidomej, z czego na urządzenia brajlowskie 15 000,00 zł., 

9 000,00 zł.- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku,

7 000,00 zł. - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 

10% ceny brutto zakupu

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia  orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Zadanie 2
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

4 000,00 zł. - dla osoby głuchoniewidomej

3 000,00 zł. - dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu

2 000,00 zł.- dla pozostałych adresatów obszaru z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

nie wymagany

Pomoc udzielona w ramach obszaru B

Zadanie 3
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
( dofinansowanie)

7 500,00 zł.

10% ceny brutto zakupu

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- umiarkowany  stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcję narządu wzroku

Zadanie 4
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
( dofinansowanie)

4 000,00 zł.

10% ceny brutto zakupu

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcję narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu 
( dofinansowanie)

1 500,00 zł.

10% ceny brutto zakupu

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,

- pomoc udzielona w Zadaniu : 1,3 i 4  obszaru B

Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie 1
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
( dofinansowanie )

10 000,00 zł. z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł.

10% ceny brutto zakupu

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

-zatrudnienie,

- wiek aktywności zawodowej,

Zadanie 2
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
( dofinansowanie lub refundacja)

3 500,00 zł. z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 000,00 zł.

nie wymagany

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 

dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

12 000,00 zł. – w zakresie ręki,

 26 000,00 zł.- przedramienia,

30 000,00 zł. – ramienia i wyłuszczenia
w stawie barkowym,

18 000,00 zł. – na poziomie stopy lub  podudzia,

25 000,00 zł. – na wysokości uda ( także przez staw kolanowy),

30 000,00 zł. – uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV ( dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON

 

200,00 zł. - refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

10 % ceny brutto
zakupu/ usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

-                     stopień niepełnosprawności,

-                     wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-                     potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność pro procesu chorobowego,

-                     potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie  

 

Zadanie 4
pomoc w utrzymaniu  utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny  (co najmniej na III poziomie jakości)

do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3

10 % ceny brutto
zakupu/ usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

-                     stopień niepełnosprawności,

-                     wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-                     potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność pro procesu chorobowego,

potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie  

-                      

 

Zadanie 5
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania 

7 500,00 zł.

25 % ceny brutto
zakupu/ usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

- zgoda lekarza  specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

 

Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad jedną
( każdą ) osobą zależną  

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej   ( dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

300,00 zł. miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą ) osobą zależną

15 % ceny brutto

zakupu/ usługi

 Osoby niepełnosprawne posiadające:

-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-aktywność zawodową,

-pełniące rolę przedstawiciela ustawowego lub  opiekuna prawnego  dziecka

strzałka do góry