Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

 

     Osoba opuszczająca po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą zwana osobą usamodzielnianą, której umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, może zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej starać się o przyznanie pomocy pieniężnej na:

  1. kontynuowanie nauki
  2. zagospodarowanie
  3. usamodzielnienie

 

Ponadto osobie usamodzielnianej w miarę zgłaszanych potrzeb udziela się, też pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia oraz zapewnia się pomoc psychologiczna i prawną.

 

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 

- 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,

 

- roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

 

Pomoc na kontynuowanie nauki:

 

- przyznaje się osobie usamodzielnianej, o ile kontynuuje naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

 

- wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie.

 

- pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia,

 

Pomoc na usamodzielnienie:

 

- może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach,

 

- jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł

 

- może zostać wypłacona nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia,

 

- w przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki,

 

- w uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

 

Wysokość tej pomocy zależna jest od okresu pobytu w pieczy zastępczej.

Pomoc na zagospodarowanie:

 

- jest przyznawana osobie usamodzielnianej której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

 

- wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia,

 

- w wysokości nie niższej niż 1 500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 000 zł,

 

- może zostać przyznana w formie rzeczowej.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2015r. poz. 332 z późn. zm.)

 

Dodatkowych informacji na temat instytucjonalnej pieczy zastępczej można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu,

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. nr 9 -  Pani mgr Natalia Harędzińska

nr tel. 33 861-94-19 lub 33 861-93-36

 

 

strzałka do góry