Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

 

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:

 

1. Rodzina zastępcza spokrewniona– tworzą ją wyłącznie dziadkowie i rodzeństwo dziecka.

 

2. Rodzina zastępcza niezawodowa– tworzą ją osoby obce, niespokrewnione z dzieckiem oraz dalsi krewni dziecka np. wujostwo, kuzynostwo itp.

 

3. Rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

 

a) rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego– sprawuje opiekę nad dzieckiem do unormowania jego sytuacji nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w pieczy zastępczej.

 

b) rodzina specjalistyczna - opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi lub dziećmi umieszczonymi na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz małoletnimi matkami z dziećmi.

 

W rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 3 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, za wyjątkiem potrzeby umieszczenia rodzeństwa.

 

4. Rodzinny dom dziecka– tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem sprawujące opiekę nad większą liczbą dzieci. W tym samym czasie w rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, za wyjątkiem potrzeby umieszczenia rodzeństwa.

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

- 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

- 1000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek w kwocie nie niższej niż 200,00 zł miesięcznie.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2015r. poz. 332 z późn. zm.)

 

Dodatkowych informacji na temat rodzin zastępczych można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu,

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. nr 17 -  Pani mgr Teresa Wróbel, Pani mgr Joanna Lubos

nr tel. 33 861-94-19 lub 33 861-93-36 wew. 3

strzałka do góry