Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

logo programu dobry start

 

 

    Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia

DOBRY START (300+)

dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Żywieckiego

 

W dniu 1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz.U. z 2018r., poz.1061).Program ten jest skierowany także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.

 

Świadczenie dobry start przysługuje:

 

  • rodzinom zastępczym
  • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka
  • Dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych

 

Świadczenie dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, Dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub osoby uczącej się.

 

Wniosek składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 34-300 Żywiec.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (300+) będzie można składać od  3 sierpnia 2020r. - w formie papierowej.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia będzie dostępny pod adresem www.pcpr-zywiec.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24.

 

Szczegółowe informacje na temat świadczenia można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 pok. nr 9 lub pod numerem telefonu (33) 8619419.

 

strzałka do góry