Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

dostepnosc cyfrowa

 

Plan działania dostępny cyfrowo   (*.DOCX 19kB)

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 w budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

 

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu prowadzi szereg działań, które są odpowiedzią na potrzeby interesariuszy, w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

 

W obszarze dostępności architektonicznej wykonano zapewniono:

- szerokie drzwi wejściowe i szerokie korytarze bez przeszkód oznaczone kontraktowymi kolorami,

- windę, która obsługuje obydwa piętra budynku,

- komunikat głosowy w windzie, który jest dostosowany do przewozu osób z trudnościami
 w komunikowaniu się, komunikaty sporządzone pismem Braila dla osób niewidomych,

- toalety spełniające kryteria dostępności – na pierwszym i drugim piętrze budynku,

- podjazdy wraz z poręczami przy wejściu do budynku od ulicy.

 

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Analiza stanu obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy 

Koordynator ds. dostępności

Dokonanie analizy

I kwartał  2021r.

2.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie :

- architektonicznym

- cyfrowym

- informacyjno- komunikacyjnymi

Koordynator ds. dostępności

- korespondencja wewnętrzna

- konsultacje

Realizacja w całym okresie działania

3.

Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

Koordynator ds. dostępności

Podanie do publicznej wiadomości na stronie inetrnetowej informacji wynikających z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego

 

4.

Dokonanie samooceny pod kątem dostosowania siedziby PCPR do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

Koordynator ds. dostępności

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy

I kwartał  2021r.

5.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

Koordynator ds. dostępności

Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad

I kwartał 2021r.

6.

Sporządzenie raportu

Koordynator ds. dostępności

Przekazanie sporządzonego raportu do Wojewody 
a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie internetowej PCPR w Żywcu

- Pierwszy raport sporządzony do dnia 31.03.2021r.

- kolejny – w terminach przewidzianych
w ustawie z dnia 19 lipca 2019r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

7.

Monitorowanie działalności PCPR w Żywcu, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnienie adresów stron internetowych do instytucji realizujących pośrednio zadania wynikające z ustawy
( przykładowo w sprawie skarg i wniosków dotyczących ograniczeń w dostępności ( Prezes Zarządu PFRON, które w procesie ich rozpatrzenia stosują decyzyjny nakaz wykonalności

Koordynator ds. dostępności

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz w razie potrzeb  prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie np. z udziałem informatyka , budowlańca i innych specjalistów w zależności od potrzeb

Dwa razy do roku do 30 czerwca i do 31 grudnia lub konieczność wynikająca ze zmiany przepisów

 

Data sporządzenia: 15 luty 2021r.

Sporządził / Zatwierdził

Koordynator ds. dostępności PCPR w Żywcu

Monika Cebrat

strzałka do góry