Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

znaki strona www (1)

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

  


 2023-03-17

 

JUBILEUSZ 100-LECIA UCZESTNICZKI PROGRAMU : ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

W dniu 16 marca 2023r. Pani Stanisława, uczestniczka Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, obchodziła stuletnie urodziny. Niezwykle radosna i otwarta na ludzi 100-latka mimo sędziwego wieku nadal pięknie śpiewa i recytuje wiersze. Gratulujemy tak pięknego wieku i życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.

100 lat

 


2023-02-16

 

W dniu 16 lutego 2023r. Powiat Żywiecki podpisał ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim umowę dotyczącą wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2023 w ramach Programu wsparciem zostały objęte 72 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkające na terenie Powiatu Żywieckiego.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 7 lutego 2023r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zatwierdził sprawozdanie z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, które zostało złożone przez Powiat Żywiecki.


W roku 2023 Powiat Żywiecki realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 1 979 208,00 zł

Całkowita wartość wynosi 1 979 208,00 zł


CEL

Wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

ADRESACI

 • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z powyższych wymogów,
 • W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
  • Zaświadczenie o niekaralności,
  • Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
  • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • Osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a także osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z Uczestnikiem Programu),
 • Opiekunowie prawni,
 • Osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;
 • Załatwianiu przez Uczestnika spraw urzędowych;
 • Korzystaniu przez Uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym maksymalnie do 12 godzin na dobę (przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej)
 • Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika;
 • Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

WAŻNE

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.
 • Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną,
  a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział
w Programie.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Złożenie Karty zgłoszenia do Programu z dołączoną kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz podpisaną klauzulą informacyjną RODO przez UCZESTNIKA
 • Złożenie Oświadczenia Zleceniobiorcy z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie oraz podpisaną klauzulą informacyjną RODO przez wskazanego ASYSTENTA
 • Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie PCPR (ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, Żywiec)

 

DOKUMENTY DLA UCZESTNIKA 

MRiPS_klauzula RODO_2023

PCPR klauzula RODO 2023

PCPR Karta zgłoszenia do Programu 2023

 

DOKUMENTY DLA ASYSTENTA

MRiPS klauzula RODO 2023

PCPR klauzula RODO 2023 

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY AOON

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PROGRAM AOON - EDYCJA 2023

 

W razie pytań proszę dzwonić:

IWONA KŁÓSKA

TEL. 502 002 146

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


strzałka do góry