Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Aktualności

PCPR w Żywcu informuje, że środki finansowe z PFRON przeznaczone na realizacje zadania: dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2023 zostały wyczerpane. Wnioski składane przez osoby uprawnione ze względu na brak środków zostaną rozpatrzone negatywnie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu przygotowuje dane źródłowe niezbędne o opracowania Raportu Diagnostycznego w ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim. Aby Raport odzwierciedlał stan rzeczywisty w obszarze problemów społecznych niezbędny jest głos mieszkańców Powiatu Żywieckiego. Będziemy wdzięczni za udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy kliknąć w link.

W dniu 16 marca 2023r. Pani Stanisława, uczestniczka Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, obchodziła stuletnie urodziny. Niezwykle radosna i otwarta na ludzi 100-latka mimo sędziwego wieku nadal pięknie śpiewa i recytuje wiersze. Gratulujemy tak pięknego wieku i życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.

100 lat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna
realizację programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku

Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 Program realizowany jest w dwóch modułach:

 - moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, szczegóły tutaj:

Program Aktywny Samorząd 2023 - moduł I

- moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym, szczegóły tutaj:

Program Aktywny Samorząd 2023 - moduł II

 

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw. Następnie, 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która obecnie zaliczana jest do jednych z najczęściej występujących na świecie.

swiatowy dzien przemowy

Państwowa Komisja przyłączając się do obchodów, proponuje dodatkowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie, małoletnich ofiar przemocy seksualnej  i ich opiekunów, osób doświadczających depresji, zwłaszcza na skutek wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.

W związku z tym, 22 lutego br. w siedzibie Państwowej Komisji, w godzinach 10-18.00 pod nr telefonu: 533-652-418 będzie dyżurował prawnik, a pod nr telefonu 533-648-227 psycholog. Poufna rozmowa ze specjalistami to zazwyczaj  pierwszy krok na drodze rozwiązania problemów wynikających z doświadczeń przemocy.

Specjaliści będą dyżurowali również  w siedzibie Państwowej Komisji w dniu 23 lutego br., w którym obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Dyżur odbędzie się w godzinach 10.00 -16.00.

PCPR w Żywcu informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w wersji papierowej rozpocznie się    w siedzibie jednostki w dniu 01.03.2023r. od godz. 7.00.

W Systemie Obsługi Wsparcia „SOW” możliwe będzie złożenie wniosku w wersji elektronicznej również od dnia 01.03.2023r. od godz. 6.30.

PCPR w Żywcu informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w wersji papierowej rozpocznie się w siedzibie jednostki w dniu 01.03.2023r. od godz. 7.00.

W Systemie Obsługi Wsparcia „SOW” możliwe będzie złożenie wniosku w wersji elektronicznej również od dnia 01.03.2023r. od godz. 6.30.

Jednocześnie informujemy, że kolejność złożenia wniosków nie ma wpływu na sposób ich rozpatrzenia i możliwość uzyskania dofinansowania.

Nabór wniosków będzie kontynuowany do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na te zadanie.

ZUS Informuje

Od stycznia 2023 r. można korzystać z mLegitymacji emeryta-rencisty

Od 1 stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty będą wydawane przez ZUS w formie elektronicznej. Będzie można z nich korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać Legitymacja emeryta-rencisty.

Dla emerytów i rencistów, którzy przed 1 stycznia 2023 r. otrzymali legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, ZUS wyda automatycznie legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu -  tradycyjnej i elektronicznej.

Elektroniczna legitymacja, czyli mLegitymacja, działa tak samo jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów.

Emeryci lub renciści, którzy będą chcieli otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek (formularz ERL).

Ważne! Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej mLegitymacja.  

Od dnia 1 stycznia 2023 roku zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych takie jak:

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

- środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej,

- dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu ul. Łączna 28 tel. (33) 4757500. Wobec powyższego, wszelkie kwestie związane z realizacją wyżej wymienionych zadań należy załatwiać w tym urzędzie.  


Od dnia 01.01.2023 Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy PCPR w Żywcu będzie czynny w poniedziałki i czwartki od 7:00 do 17:00 oraz wtorki, środy i piątki od 7:00 do 15:00.

 


aktualinosci20221230


W roku 2023 Powiat Żywiecki realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 1 979 208,00 zł

Całkowita wartość wynosi 1 979 208,00 zł


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Więcej szczegółów w zakładce „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Wnioski uczestnictwa w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 będą wydawane od dnia 2 stycznia 2023r. (komplet dokumentów do pobrania w sekretariacie PCPR oraz ze strony internetowej PCPR przejdź).

Wnioski niekompletne będą przyjmowane, ale dopiero ich uzupełnienie o wymagane dokumenty spowoduje rejestrację w bazie wniosków uprawnionych do otrzymania wsparcia.

strzałka do góry