INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iodo@pcpr-zywiec.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c,e oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO wynikających z aktów prawnych tj.:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowowych lub instytucjom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt PCPR w Żywcu.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy stwierdzono, że dane osobowego są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmowa udzielenia pomocy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA O COOKIES

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.


Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z POWYŻSZYMI INFORMACJAMI

Zapytania ofertowe


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   (*.PDF 263kB)


Zarządzenie Nr 11/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Żywcu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (PDF, 3610kb)

Zarządzenie Nr 22/2016 Kierownika PCPR w Żywcu w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania zamówień publicznych pobierz (PDF, 141kb)

Zarządzenie Nr 13/2016 Kierownika PCPR w Żywcu w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania zamówień publicznych pobierz (PDF, 162kb)


 06.08.2018

     Zarząd Powiatu Żywieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego - "Utworzenie na terenie Powiatu Żywieckiego środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi mieszkańców Powiatu Żywieckiego i jego prowadzenie w roku 2018 i latach następnych".

 

Ogłoszenie konkursu ofert (*.PDF 2.15MB)

Karta oceny oferty (*.PDF 702kB)

Wzór oferty (*.DOC 204kB)

 


EFS kolor poziom rgb

06.08.2018

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu w trybie zasady konkurencyjności zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie przeprowadzenia kursów edukacyjnych dla Uczestników/czek Projektu Chcę lepiej!”.

 

Zapytanie ofertowe (*.PDF 309kB)

Załącznik nr 1 (*.DOC 844kB)

Załącznik nr 2 (*.DOC 777kB)

Załącznik nr 3 (*.DOC 83kB)

Załącznik nr 4 (*.DOC 66kB)

 

strzałka do góry