Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Wnioski - PCPR Żywiec

 

 
 
AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - MODUŁ II
 
POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”   *.PDF (1.45 MB)
 
Załączniki :
 
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
Oświadczenie o wysokości dochodów   *.PDF (558 kB)
 
Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   *.PDF (213 kB)
 
Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”    *.PDF (241 kB)

 


 

TURNUSY REHABILITACYJNE

 

1) Druk wniosku *.PDF (37kB)

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *.PDF (454kB)

3) Oświadczenie o pobieraniu nauki (dotyczy tylko osób uczących się do 24 roku życia) *.PDF (133 kB)

4) Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu)

5) Kopia aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)

6) Kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – dotyczy opiekunów prawnych lub pełnomocnictwo (oryginał do wglądu)

7) Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego *.PDF (21kB)

 

Rejestr ośrodków posiadających wpis do rejestrów wojewody

 


 

WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III NA 2018r

Wniosek obszar B (DOC, 211kB)   (PDF, 399kB)

Wniosek obszar C (*.DOC, 225kB)   (*.PDF, 417kB)

Wniosek obszar D (OpenOffice Document, 30kB)   (PDF, 290kB)

 

Do wniosku należy również dołączyć:

    • wydane przez bank (banki) zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego ( rachunków bankowych), wraz z informacja o ewentualnych obciążeniach ( wydane nie wcześnie niż 3 miesiące przed dniem złożenia projektu),

    • pełnomocnictwo, lub inny dokument potwierdzający uprawnienia projektodawcy do zaciągania zobowiązań finansowych,

    • aktualny dokument potwierdzający status prawny projektodawcy.

       

 


 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 druk wniosku

 


 

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych (PDF, 498kB)

 


 

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych (PDF, 486kB)

 


 

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się (PDF, 482kB)

 

 


 

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISK PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Wzór wniosku Wn-W (I)
PDF (102kB) DOC (117 kB)
 Załączniki wymagane do wniosku PDF (57 kB) DOC (59 kB)
 Załącznik nr 1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o  pomoc de minimis PDF (162 kB)  
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie pracodawcy o otrzymanej pomocy de minimis PDF (59 kB)  DOC (94 kB)
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie pracodawcy o VAT PDF (57 kB)   DOC (64 kB)
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie pracodawcy PDF (57 kB)  DOC (63 kB)
 Załącznik nr 5 - Oświadczenie poręczyciela o sytuacji majątkowej -  poręczenie cywilne PDF (73 kB) DOC (116 kB)
 Załącznik nr 6 - Oświadczenie poręczyciela o sytuacji majątkowej - weksel z poręczeniem wekslowym ( awal) PDF (73 kB) DOC (115 kB)
 Załącznik nr 7 - Oświadczenie wnioskodawcy o sytuacji majątkowej PDF (69 kB) DOC (103 kB)

 


 

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 Wzór wniosku Wn-O
PDF (144 kB) DOC (124 kB)
 Załączniki wymagane do wniosku PDF (55 kB) DOC (55 kB)
 Załącznik nr 1 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku PDF (55 kB) DOC (60 kB) 
 Załącznik nr 2 - oświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy PDF (54 kB) DOC (61 kB)
 Załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis PDF (162 kB)   
 Załącznik nr 4 - oświadczenie  o otrzymanej pomocy de minimis PDF (59 kB) DOC (92 kB)
 Załącznik nr 5 - opis planowanego przedsięwzięcia PDF (73 kB) DOC (118 kB)
 Załącznik nr 6 - Oświadczenie poręczyciela o sytuacji majątkowej -  poręczenie cywilne PDF (73 kB) DOC (116 kB)
 Załącznik nr 7 - Oświadczenie poręczyciela o sytuacji majątkowej - weksel z poręczeniem wekslowym ( awal) PDF (73 kB) DOC (116 kB)
 Załącznik nr 8 - Oświadczenie wnioskodawcy o sytuacji majątkowej PDF (69 kB) DOC (103 kB)
strzałka do góry