Praca w PCPR w Żywcu

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (PDF, 178kB)


 

22.03.2018r.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ogłasza konkurs na stanowisko

Referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu.

 

Dokumenty należy składać do dnia 3 kwietnia 2018r. do godz. 10.00 w PCPR w Żywcu, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24 z dopiskiem na kopercie "Konkurs na stanowisko Referenta".

 

Ogłoszenie (*.PDF 322kB)

 

30.09.2015r.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu poszukuje lekarzy o specjalności:

  • psychiatra,
  • neurolog,
  • okulista,
  • kardiolog,
  • ortopeda,
  • laryngolog

do pracy w posiedzeniach składu orzekającego w celu wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

  1. prawo wykonywania zawodu lekarza,
  2. specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin wymienionych mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przewodniczącą Zespołu Panią Moniką Cebrat

pod numerem telefonu (33) 861 94 19 lub 512 072 878.

 

 

 

 

strzałka do góry