INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iodo@pcpr-zywiec.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c,e oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO wynikających z aktów prawnych tj.:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowowych lub instytucjom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt PCPR w Żywcu.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy stwierdzono, że dane osobowego są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmowa udzielenia pomocy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA O COOKIES

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.


Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z POWYŻSZYMI INFORMACJAMI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NA TERENIE

POWIATU ŻYWIECKIEGO

 

Lp.

Nazwa organizacji

 

 

Dane teleadresowe

 

1.

 

Fundacja Pomocy Dzieciom

ul. Sempołowskiej 2

34-300 Żywiec

tel. (0-33) 861-09-85

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osób Niepełnosprawnych

„Podaruj trochę szczęścia”

 

ul. Garbarska 3

34-300 Żywiec

tel. (0-33) 861-07-78

 

3.

 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Integracyjne

ul. Sienkiewicza 19

34-300 Żywiec

tel. 861-29-42

 

4.

 

Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej

ul. Jana 10

34-300 Żywiec

tel. (0-33) 861-52-91

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5.

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  „ Wyspy Szczęśliwe:”

 

ul. Dworcowa 22

34-300 Żywiec

 

6.

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Żywcu

ul. Zamkowa 4

34-300 Żywiec

tel.(0-33) 861-47-69

 

7.

 

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Żywiec

ul. Dworcowa 4

34-300 Żywiec

tel. (0-33) 861-43-66

 

8.

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 

ul. Browarna 3

34-300 Żywiec

tel. (0-33) 861-80-84

 

9.

 

Stowarzyszenie Integracyjny EUROBESKIDY

ul. Królowej Jadwigi 6

34-325 Łodygowice

tel.  (0-33) 862-31-97

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

10.

 

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ PER CORDA”

ul. Żywiecka 120

34-325 Łodygowice

tel. (0-33) 863-77-46

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

11.

 

Stowarzyszenie  Dzieci Serc”

ul. Abramska 2

34-381 Radziechowy Wieprz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

12.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo

Pewel Wielka

34-341 Jeleśnia

tel. 860-07-58

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

13.

 

Stowarzyszenie “ARKADIA” w Pewli Wielkiej

 

 

Pewel Wielka

34-341 Jeleśnia

tel. 860-07-58

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

14.

 

Stowarzyszenie Integracja Pomocna Dłoń

ul. Jana Kazimierza 128/

34-360 Milówka

tel. 501-347-969

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

15.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „PROMYK” w Milówce

 

ul. Jana Kazimierza 128

34-360 Milówka

tel. 863-77-44

 

16.

 

Parafialny Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK”

 

ul. Kamienna 12

34-322 Gilowice

tel (0-33) 865-30-65

 

17.

 

Sportowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Os. Młodych 7/40

34-300 Żywiec

tel. (0-33) 861-36-53

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

18.

 

Żywiecka Fundacja Rozwoju

ul. Niwy 8

34-300 Żywiec

tel. (0-33) 866-68-77

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

19.

 

Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe tenis Stołowy Anders&Jedność Żywiec

 

ul. Węglowa 21

34-300 Żywiec

 

strzałka do góry