Aktualności - PCPR w Żywcu

Konkurs na realizację zadania publicznego

21.03.2018r.

logo PCPR

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizcję zadania publicznego powiatu żywieckiego w 2018

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizcję zadania publicznego powiatu żywieckiego w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Ogłoszenie (*.PDF 2.37MB)

Karta oceny merytorycznej (*.PDF 316kB)

Karta oceny formalnej (*.PDF 270kB)

Wzór oferty (*.DOC 203kB)

 

Dodano 22.03.2018r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie (*.PDF 578kB)

 

strzałka do góry