Aktualności - PCPR w Żywcu

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

20.03.2018r. 

logo PFRON

KOMUNIKAT

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 21 marca 2018r. do dnia 20 kwietnia 2018r.

Aktualny druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w zakładce "Środki na podjęcie działalności gospodarczej" oraz w siedzibie PCPR w Żywcu.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w podanym terminie naboru, w siedzibie PCPR w Żywcu lub przesłać pocztą z zachowaniem terminu naboru.

 

strzałka do góry