Aktualności - PCPR w Żywcu

Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

20.03.2018r. 

KOMUNIKATlogo PFRON

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że ogłasza nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 21 marca 2018r. do dnia 20 kwietnia 2018r.

Aktualny druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w zakładce "Stanowiska pracy" oraz w siedzibie PCPR w Żywcu.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w podanym terminie naboru, w siedzibie PCPR w Żywcu lub przesłać pocztą z zachowaniem terminu naboru.

 

strzałka do góry