Aktualności - PCPR w Żywcu

Zmiany siedzib Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żywcu

 

- Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Al. Wolności 2
( była Przychodnia pod pomnikiem ) I, II piętro

- Wydział Komunikacji – Al. Wolności 2
( była Przychodnia pod pomnikiem ) parter

- Wydział Budownictwa - ul. Krasińskiego 13,
Główny Budynek Starostwa. parter

- Wydział Ochrony Środowiska – ul. Krasińskiego 13,
Główny Budynek Starostwa. parter

- Wydział Transportu - ul. Krasińskiego 13,
Główny Budynek Starostwa. II piętro

- Kasa – Al. Wolności 2
( była Przychodnia pod pomnikiem ) I piętro
czynna w godzinach: 7.30 – 14.30

- Wydział Rozwoju i Strategii - ul. Krasińskiego 13,
Główny budynek starostwa. II piętro

strzałka do góry