Aktualności - PCPR w Żywcu

Aktualności

Baza teleadresowa - przemoc w rodzinie

18.07.2017r.

logo PCPR

     Szanowni Państwo,

zgodnie z zadaniami wyznaczonymi wojewodom przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, przyjęty Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z 29 kwietnia 2014 roku (M.P. z 9 czerwca 2014 r., poz. 445), w pkt VI „Obszary, kierunki i działania Programu”, w Obszarze 2 „Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie”, pkt 2.1.3, Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przekazuje zaktualizowaną bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

 

Baza teleadresowa podmiotow przeciwdzialajacych przemocy w rodzinie 2017 (PDF, 354kB)


Programy realizowane obecnie przez PFRON

11.07.2017r.

logo PCPR

     Szanowni Państwo,

w związku z realizowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nowych programów mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych zachęcamy do zapoznania się oraz ewentualnego wzięcia udziału w programach "Stabilne zatrudnienie", "Absolwent" oraz "Praca - Integracja". 

    

     Poniżej załączamy ulotki informacyjne dotyczące ww. programów:

Stabilne Zatrudnienie - ulotka informacyjna (PDF, 403kB)

Absolwent - ulotka informacyjna (PDF, 421kB)

Praca - Integracja - ulotka informacyjna (PDF, 714kB)

 

Więcej informacji na stronie internetowej PFRON - przejdź

 

informacja:
Wydział Polityki Społecznej
ŚUW w Katowicach

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

24.05.2017r.

logo PCPR

     Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Dzieci te potrzebują przede wszystkim miłości, zrozumienia i wsparcia ze strony dorosłych.

 

Czytaj więcej: Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

Dzieciństwo bez próchnicy

10.05.2017r.

dziecinstwo bez prochnicy

     Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy otrzymane z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS zalecenia wypracowane w projekcie KIK/33 Dzieciństwo bez próchnicy w zakresie higieny jamy ustnej dzieci niepełnosprawnych.

Zalecenia (PDF, 189kB)

     Dodatkowo, w związku z realizacją projektów w DPS i POW w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, przekazujemy link do elektronicznej wersji publikacji "Witamy w domu" dla instytucji zaangażowanych w realizację działań z zakresu polityki społecznej.

http://zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_856/text_images/MZ_album_www.pdf

 

Turnusy rehabilitacyjne - nabór wniosków zakończony

13.04.2017r.

logo PCPR

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, iż ze względu na wyczerpanie środków, nabór wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych został zakończony.

 

 

Informacja dot. funkcjonowania Pogotowia "Niebieska Linia"

13.04.2017r.

niebieska linia logo

   Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

"NIEBIESKA LINIA"

prowadzone przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”

 

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: – 800 – 120 – 002

(czynny całą dobę) w tym:

o dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22

o dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22

o dyżur prawny – środy w godzinach 18-22

 
Informacja:
Zespół Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

Czytaj więcej: Informacja dot. funkcjonowania Pogotowia "Niebieska Linia"

Sport, Kultura, Turystyka, Rekreacja

08.03.2017r.  logo PFRON

     Przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji na rok 2017.

zobacz podział (PDF, 94 kB)

 

Informacja w sprawie podziału środków PFRON w 2017r.

logo PFRON24.02.2017r.

     W załączeniu uchwała nr 637/17/V Zarządu Powiatu w Żywcu z dnia 22 lutego 2017r. 
w sprawie podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych
realizowane w Powiecie Żywieckim w 2017 roku.

 

Uchwała (PDF, 332 kB)

Zarządzenie Nr5_2017 (PDF, 143 kB) Kierownika PCPR w sprawie ustalenia kryteriów dotyczących udzielania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2017 roku

Zarządzenie Nr6_2017 (PDF, 143 kB) Kierownika PCPR w sprawie ustalenia kryteriów dotyczących dofinansowania
do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2017 roku

Zarządzenie Nr7_2017 (PDF, 157 kB) Kierownika PCPR w sprawie ustalenia kryteriów dotyczących dofinansowania
do likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu w 2017 roku

Zarządzenie Nr8_2017 (PDF, 141 kB) Kierownika PCPR w sprawie ustalenia kryteriów dotyczących dofinansowania
do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w 2017 roku

     

Aktywny samorząd 2017r. - moduł II

logo PFRON

Terminy naboru wniosków w 2017 roku

moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia

na poziomie wyższym,

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR dostępne są druki wniosków dotyczące modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Terminy naboru wniosków w 2017 roku dotyczące modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” :

 

1) semestr letni 2016/2017 – termin naboru:

                                           od dnia 1 marca 2017r. do dnia 30 marca 2017r.,

2) semestr zimowy 2017/2018 – termin naboru :

                                            od dnia 11 września 2017r. do dnia 10 października 2017r.  

 

Więcej szczegółów w zakładce -> Pomoc Osobom Niepełnosprawnym -> Program Aktywny Samorząd 2017 - moduł II

 

Uwaga! Oszuści sprzedają alkomaty

18.07.2016r.     alkomat

   

     Nawiązując do pisma Pani Magdaleny Kłosińskiej Dyrektora Biura Promocji
i Mediów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr BPM.I.064.18.2016.MB z 12 lipca 2016 r. uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie pojawiają się incydenty związane z podawaniem się za pracownika Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i oferowaniem zakupu alkomatów m.in. urzędom gmin, miast,
czy ośrodkom pomocy społecznej.

 

Czytaj więcej: Uwaga! Oszuści sprzedają alkomaty

strzałka do góry